استرالیا

استرالیا در نیمکره جنوبی زمین واقع شده است و زندگی مدرن در آن سابقه اي حدود 200 سال دارد اما زندگی نخستین انسان ها در آن به 42 تا 48 هزارسال پیش برمی گردد. این کشور داراي مرز خاکی با کشور دیگري نیست و دور آن را از شرق، اقیانوس آرام، از جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب اطلاعات توریستی کشورهاي جهان فهرست اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج در بر گرفته است. استرالیا همچنین سرزمین اصلیِ قاره اقیانوسیه به شمار می آید که کوچک ترین قاره دنیاست. استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین یا قلمرو تشکیل شده است که اختیاراتشان کمتر از ایالت هاست. ناحیه غربی استرالیا را فلات غربی استرالیا و شرق آن را رشته کوههاي جداکننده تشکیل می دهد و بین این دو، سرزمین پست و همواري قرار گرفته که بیشتر آن خشک و خالی از سکنه است. بلندترین نقطه استرالیا قله اي در کوهستان برفی است که 2228 متر ارتفاع دارد و پست ترین نقطه آن 15 – متراست که در دریاچه ایر قرار دارد. بلندترین رودخانه استرالیا رود دارلینگ است که بیش از دو هزار و هفتصد کیلومتر طول دارد. این رود با پیوستن به رود موراي که دومین رود بزرگ استرالیاست در نهایت در جنوبن ویکتوریا به اقیانوس منجمد جنوبی می ریزد. استرالیا که همچون جزیره اي بزرگ در اقیانوس آرام واقع شده، از نظر زمی شناسی کهنترین خشکی جهان به شمار می آید .استرالیا 25،760 کیلومتر مرز دارد که تماما مرز آبی است.

بلیط هواپیما

ادیان و مذاهب:تا پیش از ورود اروپاییان به استرالیا، مردمان بومی این سرزمین از آیین دیرینه و بدوي خود پیروي می کردند، ولی امروزه برخی از این بومیان به مسیحیت گرویده اند. مسیحیت را اروپاییان به استرالیا آوردند و با آغاز مهاجرت به این سرزمین فرقه هاي گوناگون مسیحیت، در آنجا به فعالیت پرداختند. در سده بیستم، با مهاجرت شمار اندکی از آسیایی ها از چین، آسیاي جنوب شرقی، هند و خاور میانه، آیین ها و ادیان بودایی، اسلام، یهودي و بهائی به آن راه یافتند. در استرالیا دین از حکومت جدا بوده و طبق قانون، دین و مذهب آزاد بوده و هر کس می تواند آئینهاي ویژه دینی خود را آزادانه پیگیري کند. در سال 2001 ، بیش از 70 ٪ استرالیائی ها خود را مسیحی معرفی کرده اند و بیش از 15 ٪ نیز پیرو هیچ آئینی نبوده اند. بودیسم و اسلام نیز هر یک با کمتر از دو درصد، در رده هاي بعدي قرار داشته اند.

  1. https://www.aparat.com/v/JfoL5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top